ใกล้จะจบปี 2016 แล้ว ตลอดปีที่ผ่านมามีหลาย ๆ สิ่งที่ แนวทางในการทำ SEO มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลย จะเห็นได้ว่า Google พยายามจะพัฒนา Algorithm ให้การทำ SEO เน้นคุณภาพของเว็บไซต์และเนื้อหาเป็นหลัก โดยเฉพาะเน้นกลับไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก เช่น มองไปที่ Mobile เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี 2017 ที่จะมาถึงนี้ เราควรเตรียมตัว และ วางแผนการในการทำ SEO